คณะ อาจารย์และนักศึกษา ปริญญาโท จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด วันที่ 19 ตุลาคม 2559

คณะ อาจารย์และนักศึกษา ปริญญาโท จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด

วันที่ 19 ตุลาคม 2559

เมื่อวัน ที่19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น  คณะ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ ทีมงาน  และนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานภายในโรงงาน และเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ณ บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด โดยมี นายเดชา ยิ่งรักสกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

14876327_1281291375255298_602560388_o (1)

 

14858811_1281291468588622_2004626063_o

 

14881586_1281270388590730_364723637_o (1)

 

14859570_1281270195257416_1281024988_o

คณะอาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมดูงานภายในโรงงานผลิต

 

14876201_1281291495255286_2115738052_o

 

14859484_1281291428588626_1877727281_o

นักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายการจัดการองค์กร และถาม-ตอบ โดยมี คุณเดชา ยิ่งรักสกุลชัย พร้อมด้วย คุณ ชนินทร์  ยิ่งรักสกุลชัย เป็นผู้บรรยาย

root