บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด ศึกษาดูงานด้านการผลิตกระดาษ ณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด ศึกษาดูงานด้านการผลิตกระดาษ ณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2559

1

เวลา 10.30น. คณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด ได้ศีกษาดูงาน ณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี หนึ่งในกลุ่มโรงงานกระดาษของ SCG เป็นผู้นำด้านการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ชั้นนำ ได้ศึกษาการผลิตกระดาษคราฟท์ และระบบการจัดการคลังสินค้า

2

3

4

5

และเดินทางไปดูงาน ณ โรงงานวังศาลา จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษากระบวนการผลิตกระดาษ และการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานอีกด้วย

6

7

8

root