แจ้งการชำระเงิน

ชื่อ นามสกุล
ใส่ชื่อนามสกุล

Email
ใส่ Email ของคุณ

จำนวนเงินที่โอน
ใส่จำนวนเงินที่โอน

ธนาคารที่โอน
ใส่ธนาคารของทางเราที่ท่านโอน

Receipt
ถ่ายใบเสร็จโอนเงิน หรือ เซฟหน้าจอตอนโอนเสร็จ