ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมงาน ณ บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด

ปลัดกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมงาน ณ บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด
เมื่อวันศุกร์ ที่12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสมนึก บำรุงสาลี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และนายประมวล จันทร์พงษ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกระบวนการในการใช้เครื่องต้มไอน้ำ (Boiler) ด้วยเชื้อเพลิงแข็ง (Pellet) ณ บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด โดยมี นายเดชา ยิ่งรักสกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

1

2

3

4.1

4

5

6

7

8

9

10

11

root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *