โครงการ “จัดงานวันแห่งความรัก (Valentine) ปี 2559”

 

โครงการ “จัดงานวันแห่งความรัก (Valentine) ปี 2559”
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาทางบริษัท ซี.พี.ดี ชีทบอร์ด จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม มอบความรักสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปมอบให้เป็นสินค้านวัตกรรม บ้านและม้าโยกที่ผลิตจากกระดาษลูกฟูก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและสร้างสรรค์จินตนาการให้กับเด็ก และเครื่องอุปโภคบริโภค นมกล่อง ขนม

1

3

2

4

5

6

7

root

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *