ความรู้เกี่ยวกับกล่องกระดาษ : ประเภทของผลิตภัณฑ์

กล่องฝาพับชน (RSC : Regular Slotted Container)

 

RSC-CARDBOARD-BOX

ลักษณะ :
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดใส่ด้านบนและด้านล่าง ฝาด้านบน และด้านล่างชนกันสนิท มีฝาเปิดปิดกว้างเท่ากัน ฝากล่องแผ่นนอก บรรจบกันที่ แนวกึ่งกลางของกล่อง ตามด้านความยาวของฝากล่อง
ฝากล่องแผ่นใน เว้นช่องห่างตามความสัมพันธ์ของ ด้านกว้างและด้านยาวของกล่อง

กล่องฝาครอบ (Full Telescope Half Slotted Box)

 

1378295716

 

ลักษณะ :
เป็นกล่อง 4 เหลี่ยม เปิดโดยยกกล่องที่สวมกันอยู่ 2 กล่อง เปิดด้านล่าง 1 กล่อง และ เปิดด้านบนอีก 1 กล่อง สามารถครอบกันได้สนิท  ประกอบด้วยกล่อง 2 ชั้น คือ ฝาครอบกับตัวกล่อง ซึ่งต่างก็เป็นแบบ Slotted Style
ฝาครอบ ครอบตัวกล่องมิด  

กล่องฝาสวม 2 ฝา (Double Cover Container)กล่องฝาสวม-2-ฝา-DC

ลักษณะ :
เป็นกล่องบรรจุสินค้าที่มีขนาดใหญ่ รับน้ำหนักมาก และใช้บรรจุรวมกล่องขนาดเล็กเพื่อการส่งออก ประกอบด้วย  3 ส่วน คือ  เสื้อกล่อง และ ฝากล่อง 2 ฝา (ฝาบน,ล่าง) 

กล่องไดคัท (Diecut)

 

4-20110826193039

ลักษณะ :
เป็นกล่องที่มีความหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและเน้นความสวยงามเป็นพิเศษ  เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หรือเพื่อวางโชว์สินค้าสะดวกในการใช้งานบรรจุสินค้าประเภทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  เกษตรแปรรูป  ของเล่น อุปกรณธ์ไฟฟ้า เป็นต้น

กระดาษลูกฟูกม้วน 2 ชั้น (Single Face Corrugated Board)

 

Single_Face_Corrugated


ลักษณะ :
กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น หน้ากว้าง 48″ (นิยมใช้โดยทั่วไป)
ใช้ สำหรับกันกระแทกสินค้า ใช้รองตู้คอนเทนเนอร์,ใช้ปูพื้นเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน หน้ากว้าง 48″ หรือ 122 cm น้ำหนักต่อลูกประมาณ 30-35 กิโลกรัม ความยาวประมาณ 2.2-2.5 เมตรต่อ 1 กิโลกรัม ลอน C ความสูงของลอนประมาณ 4.0 มิลลิเมตรกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น หน้ากว้าง 32″

ส่วน ใหญ่ใช้กับการห่อแผ่นฝ้าแขวนขนาด 60*60 cm เพราะจะมีขนาดพอดี และใช้ในงานกันกระแทก ส่วนใหญ่ที่มีขนาดเล็ก พื้นที่ไม่ใหญ่มาก เพราะลูกฟูกแต่ละม้วนมีขนาดเล็ก น้ำหนักต่อลูกประมาณ 30-32 กิโลกรัม ความยาวประมาณ 3 เมตรต่อ 1 กิโลกรัม ลอน C

พาเลท กระดาษ : (Paper Pallet)

 

926
พาเลทกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมปัจจุบันทั่วโลกได้หันมา สนใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุที่เกิดมาจากลังไม้ พาเลทไม้ ซึ่งยากต่อการทำลายและมีขั้นตอนในการดูแลรักษายาก รวมทั้งไม่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมารีไซเคิลได้ คุณสมบัติของ พาเลทกระดาษสอดคล้องกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อีกทั้งพาเลทกระดาษยังมีคุณสมบัติ  ใกล้เคียงกับพาเลทไม้ สามารถปรับรูปแบบตามจุดประสงค์การใช้งานได้สะดวก และสามารถรับน้ำหนักได้ 1,000 – 1,500 กิโลกรัม