คณะ อาจารย์และนักศึกษา ปริญญาโท จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด วันที่ 19 ตุลาคม 2559

14876327_1281291375255298_602560388_o (1)

คณะ อาจารย์และนักศึกษา ปริญญาโท จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน