ประชุมเป้าหมายปี 2562

คุณเดชา ยิ่งรักสกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้นโยบายในการทำงานในปี 2562 โดยให้ทุกคนโฟกัสไปที่เป้าหมายของการทำงาน โดยใช้ 3Q3S เป็นแนวทาง คือ

3Q : Quality, Quantity, Queue และ 3S : Smart, Safety, Save คือโฟกัสในเรื่องของคุณภาพ จำนวน และการส่งมอบที่ตรงเวลา พร้อมกับทำงานด้วยความสนุกรับผิดชอบ คำนึงถึงความปลอดภัย และรู้จักประหยัดควบคุมการใช้จ่ายในทุกเรื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันได้และไม่ให้กระทบต่อราคาขายสินค้า

หลังจากนั้น คุณปนัดดา ยิ่งรักสกุลชัย กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้จัดการแต่ละฝ่ายงานได้แจ้งเป้าหมายและความท้าทายตลอดทั้งปีที่ชาวซีพีดีฯ จะต้องพิชิตร่วมกัน

IMG_3278 IMG_3297 IMG_3312 IMG_3305 IMG_3330 IMG_3284 IMG_3380 IMG_3381 IMG_3385

root