ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า

กล่องกระดาษและบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ

Facebook : กล่องลูกฟูก กล่องไปรษณีย์ เชียงใหม่ By CPD 

ของเล่นแมวและสินค้านวัตกรรม

Website: www.cpdideas.com

Facebook: Cpdideas

ช่องทางการติดต่ออื่น ๆ

Email : sale@cpd.co.th

Tel : 053-325155  fax. 053-325-144