วิธีการชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี บจก.ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด
เลขที่บัญชี 286-1-02253-9
สาขา สารภี
ประเภท บัญชีกระแสรายวัน


ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี บจก.ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด 
เลขที่บัญชี 523-3-01059-3
สาขา สารภี
ประเภท บัญชีกระแสรายวัน


โปรดส่งสลิปข้อมูลการโอนเงินมาที่ fax. 053-325-144
หรือ ส่งข้อมูลการโอนมาที่อีเมล์ sale@cpd.co.th