โครงการปันรักให้น้องตามรอยพ่อ

บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด ได้จัดทำโครงการดีดี โดยปีนี้ไปไกลถึงโรงเรียนบ้านแม่ออก อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อมอบสิ่งของให้กับน้อง ๆ ในวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ที่ผ่านมา เพื่อส่งกำลังใจ ความรัก และความปราถนาดี แด่น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล

root