คณะ อาจารย์และนักศึกษา ปริญญาโท จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซี.พี.ดี. ชีทบอร์ด จำกัด วันที่ 19 ตุลาคม 2559

คณะ อาจารย์และนักศึกษา ปริญญาโท จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด ศึกษาดูงานด้านการผลิตกระดาษ ณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ซี.พี.ดี.ชีทบอร์ด จำกัด ศึกษาดูงานด้านการผลิตกระดาษ ณ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม