FLOOR 6 CAT CONDO

คอนโดแมว
ขนาด 70x40x100 ซม.
รหัส 88-6026-00
น้ำหนัก 6.6 กิโลกรัม
วัสดุทีใช้ กระดาษลูกฟูก พิมพ์สี

 

 

 

คุณสมบัติ
- ป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของอย่างอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
- เป็นงาน Knock down สามารถถอดประกอบและขึ้นรูปได้ง่าย
- ประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในที่พักอาศัย
- เคลื่อนย้ายสะดวก
- เป็นวัสดุรีไซเคิลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

11

 

 

 

Price: 0.00 THB

Loading Updating cart...